Vad är arbetstid?

arbetsdagen är den överenskomna tiden för arbetets varaktighet, kan vara dagligen, veckovis eller månadsvis och får inte överstiga den lagliga gränsen.

Låt oss titta på dess formella definition, Vad är den dagliga Arbetsdagsposten och de olika typerna av arbetsdagar

Vad är en arbetsdag?

arbetsdag definieras som beräkningen av timmar som en arbetare allokerar till utförandet av sitt arbete under en dag, även om det kan övervägas i vecko-eller månadsperioder.

är du egenföretagare eller små och medelstora företag?

skapa dina fakturor på några sekunder och få betalt upp till 10x snabbare med Billin

genom att registrera accepterar jag Villkoren och integritetspolicyn.

den angivna e-postadressen finns redan i vårt databasserverfel, försök senare

¿vad är längden på en arbetsdag?

varaktigheten av en arbetsdag kommer att återspeglas i kollektivavtalet eller i anställningsavtalet, normalt kommer den maximala varaktigheten av en arbetsdag att vara fyrtio timmar per vecka.

en oregelbunden fördelning av arbetstiden skulle kunna fastställas under hela året efter en överenskommelse mellan företaget och arbetstagarrepresentanterna.

antalet ordinarie timmar som en arbetsdag har får inte överstiga nio timmar om dagen, om inte kollektivavtal upprättas, fastställs en annan fördelning av den dagliga arbetstiden, alltid med hänsyn till viloskift.

Vad är den dagliga loggen?

från och med den 12 maj 2019 kommer företaget att garantera den registreringen, där den måste inkludera arbetarna tidpunkten för arbetsdagens inresa och utträde.

du kanske är intresserad av att lära dig mer om real days-registret som implementerades den 12 maj 2019.

dessa register måste föras av företaget i fyra år och ska vara tillgängliga för arbetstagare och arbetsinspektionen.

upptäck skillnaden mellan en anställd och en egenföretagare.

olika typer av arbetsdagar

  • Minskad dag: det finns jobb där arbetsdagen kan minskas på grund av personliga omständigheter, fysiska, som, arbete med risk för hälsa, arbete i det inre av gruvor, arbete i kylrum, etc
  • dag fortsatte: är att dagen bara kommer att avbrytas med en paus på femton till trettio minuter
  • delad dag: när störningen av på arbetsdagen är minst en timme.
  • skiftarbete: den består av roterande arbetsskift mellan alla arbetare som utgör laget, alternerande morgon, eftermiddag eller natt
  • nattarbete: när arbetsschemat har fastställts från tio på kvällen till sex på morgonen följande dag
  • Semesterarbete: när du arbetar på semester
  • Övertid: de är de effektiva arbetstimmarna som överstiger arbetsdagens maximala varaktighet, de kan inte överstiga 80 timmar om året

från Billin, online-faktureringsprogrammet för företag och frilansare, erbjuder vi dig mer information om redovisning och finansiella villkor.