Sir Joseph Paxton: den mångsidiga trädgårdsmästaren

drottning Victoria beskrev en gång kortfattat Joseph Paxton som ” en vanlig trädgårdsmästares pojke.”men senare kunde hon inte göra annat än att skänka honom utmärkelsen. Ett sekel efteråt är det möjligt att inte bara se oundvikligheten av Paxtons framsteg, utan också att känna igen honom som en fantasifull konstnär vars arbete unikt speglade de mellersta viktorianska åren.

han var verkligen av ödmjukt ursprung, son till en liten bonde. Född 1801 nära Woburn i Bedfordshire, utbildades han vid den lokala grammatikskolan fram till femton års ålder, då han placerades under sin äldre bror, en trädgårdsmästare vid den närliggande Battlesden Park. Där lärde han sig grunderna i trädgårdsskötsel, och hans första ansvarsfulla uppgift verkar ha varit byggandet av sjön 1821.

tre år senare var han förlovad på arboretum i Chiswick Gardens. Prins Puckler-Muskau, som besökte Chiswick 1827, observerade tyvärr att William Kents layout försvann före det nya engelska sättet att plantera ”nöjesområden” med träd och buskar i rader.