secession

två samtidiga utställningar Haller presenterade i Wien 2014-en på Galerie Meyer Kainer’ s Boltenstern—Raum, den andra på Diana Lambert-presenterade en annan namnlös ensemble av verk: en serie teckningar överförda på mineralkompositpaneler, där de framkom som graverade linjer fyllda med färg. Utställningen på Boltenstern-Raum bestod av de bilder konstnären hade ritat med sin högra hand; de vänsterhänta ”matcherna” visades på Diana Lambert, deras frånvaro från den tidigare utställningen markerad av tomma utrymmen på väggen mellan bilderna.

för sin första institutionella separatutställning i Österrike har Julia Haller producerat en ny serie grafiska verk på mineralkompositskivor, vars ytor hon behandlar genom fräsning, applicering av pigment och andra tekniker. Konstnärens intresse för att skapa en situation där konstverk kan uppfattas både som självförsörjande och som ömsesidigt kompletterande-där utställningen är mer än summan av dess delar—tillgodoses genom presentationen av hennes verk i olika rum vid avskiljningen. Subtila ingrepp manipulerar ytterligare besökarens uppfattning om de rum där verken är synliga.

inbjuden av styrelsen för avskiljandet
kuraterad av Jeanette Pacher