[lobotomi och leukotomi på Brasilianska mentalsjukhus]

lobotomi och leukotomi användes i brasilianska mentalsjukhus från 1936 till 1956. Även kallade psyko-operationer, de var operationer som skilde höger och vänster frontallober och pre-frontallober från resten av hjärnorna, som syftar till att modifiera beteende eller bota psykiska sjukdomar. Tekniken, skapad av den portugisiska neurologen Egas Moniz 1935 och utvecklad av Walter Freeman från Förenta Staterna, anlände till Brasilien genom händerna på Aloysio Mattos Pimenta, neurolog från sjukhuset Psiquitubertricojuquely i S. Snart följde många läkare efter. Dessa procedurer användes på mer än tusen patienter som syftar till inte bara läkningsresultat utan också den tekniska förbättringen av den kirurgiska tekniken, eftersom preliminära experiment med djur var ganska sällsynta vid den tiden. I Brasilien användes tekniken fram till 1956, då den ansågs strida mot 1947 Nuremberg Code, vars mål var att kvarhålla och reglera de medicinska experimenten med människor som gjordes under andra världskriget.