Leucodermia hos patienter med melanom som behandlats med interfer auctorinleucoderma hos Interferbehandlade melanompatienter

sammanfattning

-föreningen av lesioner av leucodermi eller vitiligo hos patienter med melanom har diskuterats ofta i medicinsk litteratur och har ibland associerats med en mer gynnsam prognos för sjukdomen. Dessa lesioner kan förekomma före eller efter diagnos av melanom. Det finns också fall av leukoderma i samband med interferonbehandling. Vi presenterade 3 patienter diagnostiserade med melanom med ganglionmetastaser behandlade med interferon alfa-2b (IFN-a2b), som utvecklade lesioner av leukoderma eller leukotriquia under behandlingen. En av patienterna hade utvecklat en akromisk halo melanommetastas före behandling. Biopsier av den akromiska huden visade en frånvaro av melanokockdifferentiering. Utseendet på akromiska lesioner hos patienter med melanom kan innebära ett selektivt immunsvar mot pigmenterade celler. Hos våra patienter verkar det finnas ett tidsmässigt samband mellan uppkomsten av akromiska lesioner och behandling med IFN-a2b, vilket kan indikera att immunterapi skulle stimulera detta immunsvar.