gratis Letterhead Mockup PSD

här är vad du behöver veta:

när du gör ett köp med ZippyPixels är ditt objekt Ditt att använda i personliga och kommersiella projekt. Det är royaltyfritt, vilket i princip innebär att när du har betalat oss för det behöver du inte betala oss igen för samma artikel. Det finns ingen anledning att tillskriva eller länka tillbaka till ZippyPixels (om du inte är riktigt fantastisk och du vill sprida ordet).

här är vad du kan göra:

du är fri att ändra resursen som du vill, men vi är inte juridiskt ansvariga för ditt missbruk av våra produkter.

du är också fri att köpa så många filer som du vill och använda varje fil på obestämd tid.

här är vad du inte kan göra:

du kan inte sälja, omfördela, ge bort, licensiera, underlicensiera eller hyra ut någon av våra resurser till en tredje part”, även om du köpte den. Denna licens ger dig exklusiva rättigheter, men dessa rättigheter är inte överlåtbara till en tredje part. Det betyder att du inte kan ladda upp våra resurser för distribution på din webbplats, något mediedelningsverktyg eller någon marknadsplats. Du får inte heller inkludera våra resurser som en separat bilaga för ditt arbete.

om du köper en PSD-webbplatsmall från ZippyPixels kan du skapa ett webbplatstema eller en mall men du kan inte sälja (eller ge bort) det temat eller mallen. Den kan endast användas för dina egna personliga och kommersiella projekt.