citera denna artikel

Utgivarinformation

Torrey Botanical Society är en organisation av människor som är intresserade av plantlife, inklusive professionella och amatör botaniker, studenter och de som baraliknande att gå ut i landet och studera naturen. Föreningen började informellt på 1860-talet under ledning och inspiration av Dr.John Torrey, då professorof botanik vid Columbia College, och påstår sig vara det äldsta botaniska samhället i Amerika. De tidiga medlemmarna var Amatör botaniker och några studenter och kollegor av Dr.Torrey, som var intresserade av att samla in och identifiera växter. De träffades ibland på kvällen för att diskutera deras resultat. Organisationen namngavs först med utseendet på sin första publikation, Bulletinof The Torrey Botanical Society, 1870, och införlivades 1873.Idag har samhället som mål ” att främja intresse för botanik och att samla in och sprida information om alla faser av växtvetenskapen.”Dessa mål uppfylls genom inomhusmöten, utomhusmöten eller fältresor och publikationer. Eftersom publikationerna har blivit standardreferensmaterial för botaniker har många människor bosatta i praktiskt taget alla stater och i ett antal andra länder blivit medlemmar, främst för att ta emot publikationerna. Således har samhället blivit en internationell organisation och är ansluten till American Institute of Biological Sciences. Det skiljer sig från de flesta vetenskapliga samhällen i de många möten och studiebesök.