rząd dystryktu AssamDhubri

Janani Suraksha Yojana(JSY) jest interwencją bezpiecznego macierzyństwa w ramach Narodowej misji zdrowia Obszarów Wiejskich (NRHM) realizowaną w celu zmniejszenia śmiertelności matek i noworodków poprzez promowanie instytucjonalnego porodu wśród biednych kobiet w ciąży. JSY integruje pomoc gotówkową z dostawą i opieką po porodzie. O powodzeniu tego programu będzie decydował wzrost instytucjonalnej oferty wśród ubogich rodzin.

program zapewnia pomoc pieniężną matkom, które urodziły się w rządowych instytucjach zdrowia i akredytowanych szpitalach.

a) wszystkie matki z obszaru wiejskiego bez względu na wiek, kolejność urodzenia lub grupę dochodową (BPL & APL) otrzymają pomoc pieniężną w wysokości Rs. 1400/ – W przypadku dostarczenia do Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej lub akredytowanego prywatnego szpitala.

b) wszystkie matki z miasta, bez względu na wiek, kolejność urodzenia lub grupy dochodowej (BPL & APL) otrzymają pomoc pieniężną w wysokości Rs. 1000/ – W przypadku dostarczenia do Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej lub akredytowanego prywatnego szpitala.

c) Rs. 500/ – dotyczy dostawy do domu tylko dla kategorii BPL