Przytacz Ten artykuł

informacje o wydawcy

Torrey Botanical Society to organizacja ludzi zainteresowanych życiem roślin, w tym profesjonalnych i amatorskich botaników, studentów i tych, którzy lubią wychodzić na wieś i studiować przyrodę. Towarzystwo zaczęło się nieformalnie w 1860 roku pod egidą i inspiracją Dr. Johna Torreya, ówczesnego profesora botaniki w Columbia College i twierdzi, że jest najstarszym towarzystwem Botanicznym w Ameryce. Pierwszymi członkami byli botanicy-amatorzy oraz niektórzy studenci i koledzy doktora Torreya, którzy byli zainteresowani zbieraniem i identyfikacją roślin. Spotkali się wieczorem, aby omówić swoje ustalenia. Organizacja została po raz pierwszy nazwana wraz z pojawieniem się jej pierwszej publikacji, Bulletin of the Torrey Botanical Society, w 1870 roku, i została włączona w 1873 roku.Obecnie towarzystwo ma za swoje cele ” promowanie zainteresowania botaniką oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat wszystkich faz nauki o roślinach.”Cele te są realizowane poprzez spotkania w pomieszczeniach, spotkania na świeżym powietrzu lub wycieczki terenowe i publikacje. Ponieważ publikacje stały się standardowym materiałem odniesienia dla botaników, Wiele osób zamieszkujących praktycznie w każdym stanie i w wielu innych krajach stało się członkami, głównie w celu otrzymania publikacji. W ten sposób Towarzystwo stało się organizacją międzynarodową i jest stowarzyszone z American Institute of Biological Sciences. Różni się od większości towarzystw naukowych licznymi spotkaniami i wycieczkami terenowymi.