leukoderma u pacjentów z czerniakiem leczonych interferonem leukoderma u pacjentów z czerniakiem interferonu

abstrakcyjny

– związek zmian leukodermii lub bielactwa u pacjentów z czerniakiem był często omawiany w literaturze medycznej i czasami wiązał się z korzystniejszym rokowaniem choroby. Zmiany te mogą występować przed lub po rozpoznaniu czerniaka. Istnieją również przypadki leukodermii związane z leczeniem interferonem. Przedstawiliśmy 3 pacjentów ze zdiagnozowanym czerniakiem z przerzutami do węzłów podczas leczenia interferonem alfa-2b (IFN-A2B), u których podczas leczenia rozwinęły się zmiany leukodermii lub leukotrichii. Jeden z pacjentów miał przerzuty czerniaka z aureolą akromiczną przed leczeniem. Biopsja skóry akromicznej wykazała brak różnicowania melancholii. Pojawienie się zmian akromowych u pacjentów z czerniakiem może oznaczać selektywną odpowiedź immunologiczną przeciwko pigmentowanym komórkom. U naszych pacjentów wydaje się, że istnieje przejściowy związek między występowaniem zmian akromicznych a leczeniem IFN-A2B, co może wskazywać, że immunoterapia pobudzi tę odpowiedź immunologiczną.