Fryderyk August II

Fryderyk August II, (ur. 18 maja 1797, Drezno, Saksonia—zm. sierpień 1797) 9 grudnia 1854 w Tyrolu, Austria)-Reformowany król Saksonii i bratanek Fryderyka Augusta I, który był zwolennikiem zjednoczenia Niemiec, ale był przestraszony reakcyjną Polityką przez rewolucje 1848-49.

Fryderyk August dzielił regencję ze swoim wujem, królem Antonem, od 1830 do 1836, kiedy to objął tron. Konstytucja z 1831 roku, przyznająca władzę przedstawicielską, była częściowo jego dziełem. Po akcesji nadal opowiadał się za reformami, ale bez rezolucji niewiele osiągnął. Fryderyk August sympatyzował z planem Jedności Niemiec zaproponowanym przez Zgromadzenie Narodowe we Frankfurcie w 1848 roku, choć odmówił przyjęcia liberalnego projektu konstytucji tego organu. Odmowa ta doprowadziła do powstania w Dreźnie w maju 1849 roku, który został stłumiony dopiero przy pomocy wojsk pruskich. Następnie F. F. von Beust, reakcyjny wróg Prus i przyjaciel Austrii, sprowadził Saksonię w całości do obozu austriackiego. Po aborcyjnej rewolucji Fryderyk August stawał się coraz mniej aktywny w rządzie swojego państwa. Zawsze zapalony botanik-amator, który wiele podróżował po Europie realizując to hobby, zginął w wyniku wypadku podczas jednej z wypraw do Tyrolu.