Co To jest Kasjanizm?

pytanie: „kim był John Cassian? Czym jest Kasjanizm?”
odpowiedź: Jan Cassian był mnichem, który zmarł około 430 lat po narodzinach Chrystusa. Jego pisma są przypisywane wspieraniu rozwoju zachodniego chrześcijaństwa w takich tematach, jak klasztorny styl życia i niesławne Siedem Grzechów Głównych. Podejście cassiana do łaski, wiary i wolnej woli jest przedmiotem kontrowersji, a wielu reformowanych uczonych oskarża go o bycie pół-Pelagianinem. Poglądy Kasjusza nie były jednak takie same jak Pelagiusza, ani też jego pisma nie pokrywały się całkowicie z późniejszymi dziełami Pelagiańskimi lub pół-Pelagiańskimi. Z tego powodu, choć rzadko, jego szczególne poglądy teologiczne określane są jako Kasjanizm.
czasy Cassiana jako mnicha były kluczowe dla jego pisania i jego poglądów teologicznych. Był ascetą, to znaczy kimś, kto aktywnie odrzucał ziemskie przyjemności. W tym samym czasie asceza Cassiana została złagodzona przez pewien poziom zdrowego rozsądku i nie została doprowadzona do skrajności niektórych innych mnichów. Jego podejście do monastycznego stylu życia miało później wpływ na rozwój i rozwój zakonu benedyktynów.
teologicznie Kasjan jest przedmiotem pewnych kontrowersji. Pisał w opozycji do Nestorianizmu i wydaje się go krytykować w sposób lekceważący Pelagianizm. Jednak poglądy Kasjana na temat wolnej woli i łaski nie były w pełni zgodne z późniejszymi poglądami Reformowanymi. Cassian uważał, że wola może zostać podbita—a w rzeczywistości musi zostać podbita—aby uzyskać łaskę. Z tego powodu często wymieniany jest jako pół-Pelagiański. Inni uczeni nie zgadzają się z tą etykietą, twierdząc, że jego podejście—czasami określane jako Kasjanizm—jest naprawdę czymś innym.
pisarstwo Jana Cassiana również znalazło się na liście, która kategoryzowała pewne „śmiertelne” grzechy, podobne do pism innych teologów tamtych czasów. Prace cassiana wywarły jednak duży wpływ na papieża Grzegorza i, który przestawił i skondensował listę ośmiu grzechów Cassiana w coś, co obecnie znamy jako ” Siedem Grzechów Głównych.”
John Cassian reprezentuje przykład postaci historycznej, której wpływ jest odczuwalny szeroko w całej wierze, ale której imię i historia zostały w większości zapomniane.