Wat is werktijd?

de werkdag is de overeengekomen duur van het werk, kan dagelijks, wekelijks of maandelijks zijn en mag de wettelijke limiet niet overschrijden.

laten we eens kijken naar de formele definitie, Wat is de dagelijkse werkdag Record en de verschillende soorten werkdagen

Wat is een werkdag?

werkdag wordt gedefinieerd als de berekening van de uren die een werknemer toeschrijft aan de uitvoering van zijn werk gedurende een dag, hoewel dit in wekelijkse of maandelijkse perioden kan worden overwogen.

bent u zelfstandige of KMO?

maak uw facturen in seconden aan en ontvang tot 10x sneller betaald met Billin

door mij te registreren accepteer ik de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid.

het ingevoerde e – mailadres is al aanwezig in onze database serverfout, probeer het later

¿Wat is de duur van een werkdag?

de duur van een werkdag wordt weergegeven in de collectieve overeenkomst of in de arbeidsovereenkomst; normaal gesproken bedraagt de maximale duur van een werkdag 40 uur per week.

een onregelmatige verdeling van de arbeidstijd over het hele jaar kon worden vastgesteld, na een overeenkomst tussen het bedrijf en de vertegenwoordigers van de werknemers.

het aantal gewone uren dat een werkdag heeft mag niet meer dan negen uur per dag bedragen, tenzij een collectieve overeenkomst wordt gesloten, wordt een andere verdeling van de dagelijkse arbeidstijd vastgesteld, waarbij altijd rustploegen in acht worden genomen.

Wat is het dagelijkse logboek?

vanaf 12 Mei 2019 zal het bedrijf deze registratie garanderen, waarbij de werknemers het tijdstip van in-en uitreis van de werkdag moeten vermelden.

u bent misschien geïnteresseerd in het leren over de real days registry die werd geïmplementeerd op 12 Mei 2019.

deze registers moeten gedurende vier jaar door het bedrijf worden bijgehouden en moeten ter beschikking staan van de werknemers en de Arbeidsinspectie.

Ontdek het verschil tussen een werknemer en een zelfstandige.

verschillende soorten werkdagen

  • verkorte dag: er zijn banen waar de werkdag kan worden verminderd als gevolg van persoonlijke omstandigheden, fysieke, als, werk met risico voor de gezondheid, werk in de mijnen, werk in koude ruimten, enz
  • dag voortgezet: is dat de dag alleen zal worden onderbroken met een pauze van vijftien tot dertig minuten
  • gesplitste dag: wanneer de onderbreking van de werkdag ten minste een uur bedraagt.
  • ploegenarbeid: het bestaat uit wisselende ploegen van arbeid tussen alle werknemers waaruit het team bestaat, afwisselend ochtend, middag of nacht
  • nachtarbeid: wanneer het werkschema is vastgesteld van tien ’s avonds tot zes’ s morgens van de volgende dag
  • vakantiewerk: bij het werken op vakantie
  • overwerk: het zijn de effectieve werkuren die de maximale duur van de werkdag overschrijden, ze kunnen niet meer dan 80 uur per jaar

van Billin, het online factureringsprogramma voor bedrijven en freelancers, bieden wij u meer informatie over de boekhouding en financiële voorwaarden.