John 10 11-18 Devotion

The Voice of The Good Shepherd of Shepherd ‘ s

Introduction: An American tourist who was reizend in the Middle East. Hij kwam verschillende herders tegen wiens kudden zich hadden vermengd terwijl ze water uit een beek dronken. Na een begroeting keerde een van de herders zich naar de schapen en riep: “Manah. Manah. Manah.”(Manah betekent “volg mij” in het Arabisch. Onmiddellijk scheidden zijn schapen zich van de rest en volgden hem.

Toen riep een van de twee overgebleven herders: “Manah. Manah.”en zijn schapen verlieten de gewone kudde om hem te volgen. De Amerikaanse toerist zei toen tegen de derde herder: “dat wil ik proberen. Laat me je mantel en tulband aantrekken en kijken of ik de rest van de schapen mij kan laten volgen.”De herder glimlachte bewust, terwijl de reiziger zich in de mantel wikkelde, de tulband op zijn hoofd zette en riep: “Manah. Manah.”De schapen reageerden niet op de stem van de vreemdeling. Geen van hen kwam naar hem toe. Zullen de schapen ooit iemand anders volgen dan jij?”De toerist vroeg. “O ja,” antwoordde de herder, ” soms wordt een schaap ziek, en dan zal het iedereen volgen.”

over deze tekst zijn door de jaren heen veel troostende woorden gepredikt, en terecht. Waarlijk wij worden getroost door de personificatie van onze dierbare Heer als onze herder en gids. Ons leiden naar nieuwe en uitnodigende weiden, onze Heer, vult onze dorst met bronnen van levend water. Deze herder, onze herder, is degene die in al onze behoeften voorziet. Hij draagt ons jong en zwak op zijn schouders. Onze wonden worden genezen door zijn tedere aanraking. Als we verdwaald zijn zoekt hij ons uit en laat de kudde achter om ons te vinden. Hij kent ieder van ons bij naam en meer nog kent hij onze persoonlijkheden, neigingen, temperamenten, gewoontes en vooral onze harten. De bescherming van zijn kudde is zijn prioriteit en om ons te redden is hij bereid te sterven. “The good shepherd lays his life down for his sheep”. Jezus vertelt ons dat hij kwam om zijn schapen te redden uit de greep van de hongerige wolf, de valse herders en allen die tot de dood leiden. Hij bestormt de poorten van de hel, de zonde en de dood. Zijn wapens zijn Zijn Woord en zijn lichaam gekruisigd aan het kruis en bloed vergoten aan het kruis. De herder geeft zijn leven voor zijn schapen. In zijn dood brengt hij het hoogste offer, en verzoent ons allen met God. De herder werd een schaap-het Lam van God zelf-en wordt het bloedige Lam van het offer. Waarom heeft hij dit gedaan? De Schriften verklaren dat allen die wij als schapen zijn afgedwaald, een ieder op zijn eigen weg. En jij? Zou afgedwaald hebben

wat kunnen we doen? Is er geen bescherming? Luister naar Christus ‘ woorden. “Ik ken mijn schapen en ik ben bij hen bekend. Mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij.”Door Zijn Woord in de Bijbel horen we zijn stem, zijn stem herinnert ons eraan hoeveel hij van ons houdt. Door hen leidt en beschermt de Goede Herder ons. In hen horen we zijn stem als hij troost en leidt ons naar een weiland naast stille wateren waar hij onze zielen herstelt. Ja, wij zijn allen als schapen afgedwaald, maar de Schriften blijven bestaan… ” en de HEERE heeft ons aller ongerechtigheden op hem gelegd…hij werd als een lam naar de slachting geleid.”Ter wille van Jezus heeft hij door Zijn striemen al zijn zieke schapen genezen. We zijn vergeven voor alle keren dat we andere stemmen hebben gevolgd, andere herders. De Heer heeft ons op zijn schouders gedragen.

conclusie: er is slechts één herder. Hij is de Goede Herder, Jezus Christus. We hebben zijn stem gehoord. Ook al dwalen we af en toe allemaal af, hij achtervolgt ons, verzamelt ons in zijn armen en dicht bij zijn hart. Daar verwijdert hij onze Braam met zijn nagel doorboorde handen en verzorgt onze wonden en maakt ons beter en geeft ons leven…zijn leven is vastgelegd voor zijn schapen. Hoor de stem van Jezus. “Ik ben de Goede Herder, die zijn leven legt voor zijn schapen.”Dat is zijn liefde voor jou. Amen.