Cite This Item

Publisher Information

opgericht in 1911, de College Art Association… Bevordert uitmuntendheid in wetenschap en onderwijs in de geschiedenis en kritiek van de beeldende kunst en in creativiteit en technische vaardigheid in het onderwijs en de praktijken van de kunst. Vergemakkelijkt de uitwisseling van ideeën en informatie onder mensen die geïnteresseerd zijn in kunst en kunstgeschiedenis. Pleit voor alomvattend en inclusief onderwijs in de beeldende kunst. Spreekt voor de leden over kwesties die van invloed zijn op de beeldende kunst en geesteswetenschappen. Biedt mogelijkheden voor publicatie van wetenschap, kritiek, en kunstenaars’ geschriften. Bevordert loopbaanontwikkeling en professionele vooruitgang. Identificeert en ontwikkelt financieringsbronnen voor de praktijk van kunst en voor de wetenschap in de Kunsten en geesteswetenschappen. Eervolle prestaties van kunstenaars, kunsthistorici en critici. Articuleert en bevestigt de hoogste ethische normen in de uitoefening van het beroep. Toestemming voor het fotokopiëren van teksten voor intern of persoonlijk gebruik (verder dan toegestaan door de artikelen 107 en 108 van de Amerikaanse auteurswet), of voor eenmalig, beperkt termijn non-profit educatief gebruik in coursepacks of gesloten toegang academische cursus Intranet websites, wordt verleend door de College Art Association zonder kosten. Neem voor ander gebruik eerst contact op met de individuele auteur en/of andere rechthebbenden om schriftelijke toestemming te verkrijgen, daarna met de College Art Association.