Cite This Item

Publisher Information

The Torrey Botanical Society is een organisatie van mensen die geïnteresseerd zijn in het plantenleven, waaronder professionele en amateur botanici, studenten, en degenen die gewoon graag het land in gaan en de natuur bestuderen. De society begon informeel in de jaren 1860 onder auspiciën en inspiratie van Dr.John Torrey, toen hoogleraar plantkunde aan Columbia College, en beweert de oudste botanische samenleving in Amerika te zijn. De eerste leden waren amateur botanici en enkele studenten en collega ‘ s van Dr.Torrey, die geïnteresseerd waren in het verzamelen en identificeren van planten. Zij kwamen ‘ s avonds bij elkaar om hun bevindingen te bespreken. De organisatie werd voor het eerst genoemd met het verschijnen van haar eerste publicatie, De Bulletinof The Torrey Botanical Society, in 1870, en werd opgericht in 1873.Tegenwoordig heeft de vereniging als doel “de belangstelling voor plantkunde te bevorderen en informatie te verzamelen en te verspreiden over alle fasen van de plantkunde.”Deze doelstellingen worden gerealiseerd door middel van indoor meetings, outdoor meetings of fields trips, en publicaties. Omdat de publicaties standaard referentiemateriaal voor botanici zijn geworden, zijn veel mensen die in vrijwel elke staat en in een aantal andere landen wonen lid geworden, voornamelijk om de publicaties te ontvangen. Zo is de society uitgegroeid tot een internationale organisatie en is aangesloten bij het American Institute of Biological Sciences. Het verschilt van de meeste wetenschappelijke samenlevingen in de talrijke vergaderingen en excursies.