Sitere Dette Elementet

Utgiver Informasjon

The Torrey Botanical Society er en organisasjon av mennesker som er interessert i planteliv, inkludert profesjonelle og amatører botanikere, studenter, og de som bare liker å gå ut i landet og studere naturen. Samfunnet begynte uformeltpå 1860-tallet under ledelse Og inspirasjon Av Dr. John Torrey, da professorav botanikk Ved Columbia College, og hevder å være det eldste botaniske samfunneti Amerika. De tidlige medlemmene var amatør botanikere og noen studenter Og kolleger Av Dr. Torrey, som var interessert i å samle og identifisere planter. Noen ganger møttes de om kvelden for å diskutere sine funn. Organisasjonen var først navngitt med utseendet på sin første publikasjon, Bulletinav Torrey Botanical Society, I 1870, og ble innlemmet i 1873.I dag har samfunnet som mål » å fremme interesse for botanikk, og å samle og formidle informasjon om alle faser av plantevitenskap.»Disse målene er oppfylt gjennom innendørs møter, utendørs møter eller felt turer, og publikasjoner. Fordi publikasjonene har blitt standard referansemateriale for botanikere, har mange mennesker bosatt i praktisk talt alle stater og i en rekke andre land blitt medlemmer, først og fremst for å motta publikasjonene. Dermed har samfunnet blitt en internasjonal organisasjon og er tilknyttet American Institute Of Biological Sciences. Den skiller seg fra de fleste vitenskapelige samfunn i de mange møter og ekskursjoner.