Sir Joseph Paxton: The Versatile Gardener

Dronning Victoria en gang kort beskrevet Joseph Paxton som «en vanlig gartnergutt.»selv om hun senere ikke kunne gjøre noe annet enn å gi ham anerkjennelsen. Et århundre etterpå er Det mulig ikke bare å se uunngåelighet Av Paxtons Fremgang, men også å gjenkjenne Ham som en fantasifull kunstner hvis arbeid unikt speilet de mid-Viktorianske årene.

Han var virkelig av ydmyk opprinnelse, sønn av en liten bonde. Født i 1801 nær Woburn I Bedfordshire, ble han utdannet ved Den lokale Grammar School til en alder av femten, da han ble plassert under sin eldre bror, en gartner på den nærliggende Battlesden Park. Der lærte han rudimentene av landskapsarbeid, og hans første ansvarlige oppgave synes å ha vært bygging av innsjøen i 1821.

Tre år senere ble han engasjert på arboretet På Chiswick Gardens. Prins Puckler-Muskau, som besøkte Chiswick i 1827, observerte beklageligvis At William Kents plan var i ferd med å forsvinne før den nye engelske måten å plante «fornøyelsesområder» med trær og busker i rader.