secession

To samtidige utstillinger Haller presentert I Wien i 2014—en På Galerie Meyer Kainers Boltenstern-Raum, den Andre På Diana Lambert—inneholdt et annet ensemble av verk uten tittel: en serie tegninger overført til mineralkomposittpaneler, hvor De dukket opp som graverte linjer fylt med farge. Showet På Boltenstern-Raum besto av bildene kunstneren hadde tegnet med sin høyre hånd; Venstrehendte» kamper » var på visning På Diana Lambert, deres fravær fra den tidligere utstillingen preget av mellomrom på veggen mellom bildene.

For Sin første institusjonelle separatutstilling i Østerrike har Julia Haller produsert en ny serie grafiske arbeider på mineralkomposittplater, hvis overflater hun behandler ved fresing, bruk av pigmenter og andre teknikker. Kunstnerens interesse for å skape en situasjon der kunstverk kan oppfattes både som selvforsynt og som gjensidig komplementær – der visningen er mer enn summen av delene-er innkvartert av presentasjonen av hennes verk i forskjellige rom ved Løsrivelsen. Subtile intervensjoner manipulerer videre den besøkendes oppfatning av rommene der verkene er på visning.

Invitert Av Styret I Løsrivelse
Kuratert Av Jeanette Pacher