Leukodermia Hos pasienter med melanom behandlet med interferonó hos Pasienter Med Melanom Behandlet Med Interferon

Sammendrag

– assosiasjonen av lesjoner av leukodermia Eller vitiligo hos pasienter med melanom har blitt diskutert hyppig i den medisinske litteraturen og har av og til vært assosiert med en gunstigere prognose av sykdommen. Disse lesjonene kan være tilstede før eller etter diagnose av melanom. Det er også tilfeller av leukoderma assosiert med interferonbehandling. Vi presenterte 3 pasienter diagnostisert med melanom med ganglionmetastaser behandlet med interferon alfa-2B (IFN-a2b), som utviklet lesjoner av leukoderma eller leukotriquia under behandlingen. En av pasientene hadde utviklet en acromic halo melanom metastase før behandling. Biopsier av den akromiske huden viste et fravær av melanokokkdifferensiering. Utseendet av akromiske lesjoner hos pasienter med melanom kan bety en selektiv immunrespons mot pigmenterte celler. Hos våre pasienter ser det ut til å være et tidsmessig forhold mellom utseendet av akromiske lesjoner og behandling MED IFN-a2b, noe som kan indikere at immunterapi vil stimulere denne immunresponsen.