Kimberly Kagan

Kimberly Kagan er grunnlegger Og president For Institute for The Study Of War. Hun er en militærhistoriker som har undervist VED US Military Academy Ved West Point, Yale, Georgetown og American University. Hun er forfatter Av Eye Of Command (2006) og The Surge: A Military History (2009), og redaktør Av The Imperial Moment (2010). Dr.

Kagan har publisert en rekke essays i medier som Wall Street Journal, New York Times, Washington Post («Ramadis Fall var Unngåelig»), Los Angeles Times, Weekly Standard og Foreign Policy. Hun var medprodusent På The Surge: The Whole Story, en timelang muntlig historie og dokumentarfilm om kampanjen i Irak fra 2007 til 2008.

Dr. Kagan tjenestegjorde i Kabul i sytten måneder fra 2010 til 2012 og jobbet for kommandanter For International Security Assistance Force, General David H. Petraeus og Senere General John Allen. Admiral Mike Mullen, Som Leder Av Joint Chiefs Of Staff, anerkjente Dr. Kagan for denne utplasseringen som frivillig med Distinguished Public Service Award, den høyeste ære Formannen kan presentere til sivile som ikke jobber for Forsvarsdepartementet.