John McAdams v. Marquette Universitet, 383 Wisc. 2d 358, 914 Nw 2d 708 (2018)

I En av de beste beslutningene om akademisk frihet i flere tiår, Hevdet Wisconsin Høyesterett, med HENVISNING TIL aaup-politikk og en amicus-kort arkivert AV AAUP, At Marquette University feilaktig disiplinerte Dr. John McAdams for kommentarer han gjorde på sin personlige blogg i 2014. Dr. McAdams kritiserte en utdannet lærerinstruktør ved navn for at hun nektet å la en student debattere homofiles rettigheter fordi » alle er enige om dette.»Bloggen ble publisert i den nasjonale pressen, og instruktøren mottok mange trakasserende kommunikasjon fra tredjeparter. Marquette suspendert Dr. McAdams, og krevde en unnskyldning som en betingelse for gjeninnsettelse. Stole tungt PÅ AAUP standarder og prinsipper om akademisk frihet, som beskrevet I aaup er amicus kort, retten mente at » Universitetet brutt sin kontrakt Med Dr. McAdams da det suspenderte ham for å engasjere seg i aktivitet beskyttet av kontraktens garanti for akademisk frihet.»Derfor reverserte retten og varetektsfengslet denne saken med instruksjoner om at den lavere domstolen skulle dømme Til Fordel For Dr. McAdams og avgjøre skader, og Den beordret Marquette til umiddelbart å gjeninnsette Dr. McAdams med uhindret rang, ansiennitet, kompensasjon og fordeler.

i slutten av 2014, Dr. McAdams, en ansatt professor ved Marquette University, publiserte et blogginnlegg på sin personlige blogg, som kritiserte Cheryl Abbate, en kandidatstudent og filosofiinstruktør, på måten hun håndterte studentens spørsmål om et potensielt kontroversielt tema under en av hennes filosofiklasser. Blogginnlegget ble plukket opp av nasjonale medier, Og Abate mottok mange trakasserende og støtende e-poster og annen kommunikasjon. I desember 16, 2014, Dr. McAdams ble suspendert med lønn og utestengt fra campus. Den 26. januar 2015 sendte Aaup Department Of Academic Freedom, Tenure and Governance et brev til universitetspresidenten og informerte ham om at suspensjonen syntes å bryte AAUP-politikken.

Den 30. januar 2015 informerte Marquette formelt Dr. McAdams om at det var i ferd med å starte prosessen med å tilbakekalle hans periode og avslutte hans ansettelse. Per Marquette Fakultet Vedtekter saken ble henvist til Et Fakultet Høring Komiteen («FHC»). FHC konkluderte med «at suspensjonen Av Dr. McAdams i påvente av utfallet av denne prosedyren, pålagt Av Universitetet uten fakultet gjennomgang og i fravær av noen levedyktig trussel som følge av videreføring av hans arbeidsoppgaver, var et misbruk Av Universitetets skjønn gitt Under Fakultetets Vedtekter.»FHC konkluderte videre med at Det ikke var tilstrekkelig grunn For Marquette å si Opp Dr. McAdams, men at han kunne bli suspendert i opptil to semestre uten lønn.

Den 24. Mars 2016 rådet President Lovell Dr. McAdams at Han skulle bli suspendert uten lønn i to semestre, som FHC hadde anbefalt. Presidenten gikk utover fhc anbefaling, og krevde At Som en betingelse for hans gjeninnsettelse til fakultetet, dr. McAdams gi ham (Og Ms Abbate) med en skriftlig uttalelse som uttrykker «dyp anger» og innrømme at hans blogginnlegg var «uvøren og uforenlig med misjon Og verdier Av Marquette University.»Ved brev datert 4. April 2016 informerte McAdams President Lovell om at Han ikke ville si det Han ikke trodde var sant, og At Lovell overgikk sin autoritet under Fakultetets Vedtekter ved å kreve at Han gjorde det. Som et resultat, McAdams ble ikke gjeninnsatt til fakultetet på slutten av hans to semester suspensjon og ble effektivt sparken.

Dr. McAdams tok saken og hevdet blant Annet At Marquette overtrådte sine rettigheter i henhold til kontrakten og hans rett til akademisk frihet. Retten innvilget Marquette bevegelse for oppsummering dom og fant At Dr. McAdams «uttrykkelig avtalt som en betingelse for hans ansettelse å overholde disiplinær prosedyre fastsatt I Fakultetets Vedtekter, innlemmet ved referanse i sin kontrakt» og At Marquette vesentlig utarbeidet med disse prosedyrene. «Kort sagt, akademisk frihet gir en professor, en Slik Dr. McAdams, rett til å uttrykke sitt syn i taler, skriving og på internett, så lenge han ikke krenker andres rettigheter.»Dr. McAdams anket rettssaken domstolens avgjørelse. I januar 22, 2018, Wisconsin Høyesterett enige om å omgå Court Of Appeals, og å høre saken umiddelbart.

AAUP sendte en amicus-kort til Wisconsin Høyesterett, som forklarte at

En slik formulering av å begrense akademisk frihet til ‘synspunkter’ som ikke krenker andres rettigheter, undergraver akademisk frihet. Naturen av å tilby meninger, spesielt kontroversielle seg, er at de kan be kraftige svar, herunder påstander om at andres rett har blitt krenket. Synspunkter og meninger bør være gjenstand for debatt, ikke for begrensninger basert på påstander om at uttrykk for synspunkter krenker andres rettigheter. Å legge til en slik komponent vil bare tjene til å begrense åpenheten og bredden av synspunktene i akademia, og kompromittere grunnleggende rettigheter til akademisk frihet.

den amicus brief oppfordret retten til å vedta aaup standarder for å tolke akademisk frihet politikk, inkludert De På Marquette, som beskytter fakultetet fra disiplin for ekstramural tale med mindre universitetets administrasjon beviser at en slik tale tydelig viser fakultetets medlemmets uegnet til å tjene, tar hensyn til hele hans rekord som lærer og lærd. SOM aaup standarder forklare, » Ekstramural ytringer sjelden bære på fakultetet medlemmets egnethet for fortsatt tjeneste.»The amicus brief hevdet også at Marquette krenket Dr. McAdams rettssikkerhet ved ensidig å pålegge En ny straff som krevde Dr. McAdams å skrive en erklæring om unnskyldning/opptak som en betingelse for gjeninnføring. Denne alvorlige sanksjonen ville tvinge Dr. McAdams til å avstå fra sine meninger, et grunnleggende brudd på hans akademiske frihet. Det utgjorde også en de facto oppsigelse som ble pålagt i strid Med Fakultetshøringskomiteens anbefalte mindre straff.

Wisconsin Høyesterett bestemt at det ville avgjøre denne saken på fortjeneste. Som en innledende sak, retten nektet å utsette til universitetets avgjørelse. En viktig årsak var at fakultetets høringsutvalg bare var rådgivende og ikke bindende for administrasjonen. Retten uttalte: «Disiplinprosedyren ga råd, ikke en beslutning . Vi gir ikke råd. I tillegg bemerket retten at det ikke var noen regler for presidenten på klage, og sa «Disiplinprosedyren er stille med hensyn til hvordan presidenten må fortsette etter å ha mottatt rapporten.»Og» når Den nådde den faktiske beslutningstakeren (President Lovell), var det ingen prosedyrer for å styre beslutningsprosessen.»Mangelen på prosedyrer som styrer appeller til presidenten var et område der Marquettes klageprosedyre ikke sporet AAUPS Anbefalte Institusjonelle Forskrifter Om Akademisk Frihet og Tenure.

i sin analyse av fordelene Ved Dr. McAdams akademiske frihetsargument, refererte retten spesielt aaups standarder og prinsipper som skissert i vår amicus-kort. Retten uttalte: «Universitetet anerkjenner denne definisjonen (av akademisk frihet) kom fra American Association Of University Professors’ 1940 Erklæring Om Prinsipper Om Akademisk Frihet og Tenure. I løpet av sine argumenter, Både Universitetet og Dr. McAdams hadde ty til at dokumentet, samt til påfølgende aaup-forfattet, forklarende dokumenter som 1970 Fortolkende Kommentarer. Følgelig vil vi referere til disse kildene som nødvendig for å forstå omfanget av den akademiske frihetsdoktrinen.»(Vekt lagt til.)

ved Å Stole PÅ aaups standarder og prinsipper, bestemte retten At Dr. McAdams blogginnlegg var en «ekstramural kommentar», en type uttrykk gjort i Dr. McAdams personlige, snarere enn profesjonelle kapasitet. I neste trinn i analysen vedtok retten AAUPS «analytiske struktur» for å analysere effekten av blogginnlegget. Det kontrollerende prinsippet, bemerket retten, og citerte FRA Aaups 1940-Erklæring Om Prinsipper For Akademisk Frihet og Periode med 1970-Tolkende Kommentarer og Dens Utvalg En Uttalelse Av Ekstramurale Uttalelser, er at en

fakultetsmedlemmets uttrykk for mening som borger ikke kan utgjøre grunnlag for oppsigelse med mindre det tydelig viser fakultetsmedlemmets uegnethet for hans eller hennes stilling. Hvis kommentaren oppfyller denne standarden, vurderer den andre delen av denne analysen den bredere konteksten til fakultetets medlemmers fullstendige rekord før de bestemmer om ekstramural kommentaren er beskyttet av læren om akademisk frihet: «endelig beslutning bør ta hensyn til fakultetets medlemmers hele rekord som lærer og lærer.» .

Marquette klarte ikke å følge DISSE LANGVARIGE aaup standarder og prinsipper.

retten ytterligere spioneringen aaup standarder og prinsipper:

AAUP begrenser analysen riktig til om den faktiske ekstramural kommentaren på ansiktet tydelig viser at professoren er uegnet til å tjene. Denne svært smale henvendelsen forklarer hvorfor AAUP kan trygt si at » xtramural ytringer sjelden bære på fakultetets medlemmets egnethet for en bestemt positon.»Hvis vi adopterte den alternative strukturen Som Nå er favorisert Av Universitetet, ville akademisk frihet ikke være noe annet enn en subjektiv, post-hoc analyse av hva institusjonen kan finne uakseptabelt etter å ha sett hvordan hendelsene utviklet seg. Og dette vil trolig chill ekstramural kommentarer til utryddelsespunktet. Det ville være en fryktløs professor faktisk som ville risikere en slik kommentar, vel vitende Om at Det lisenser Universitetet å granske hele sin karriere og analyse det mot omsorg for «alle aspekter av livene til medlemmene av institusjonen.»

Til Slutt konkluderte Justice Daniel Kelly

McAdams blogginnlegg kvalifiserer som en ekstramural kommentar beskyttet av læren om akademisk frihet. . . .Innlegget er ute av stand til å tydelig demonstrere McAdams er uegnet til å tjene som professor fordi, selv om universitetet identifisert mange aspekter av blogginnlegget som det var bekymret, det gjorde ikke identifisere noen spesiell måte som blogginnlegget krenket McAdams ansvar til institusjonens studenter.