Laihanbetonin päätarkoitus

Laihanbetonin

Laihanbetonin päätarkoitus on sekoitus, jossa sementin määrä on pienempi kuin kerrostumissa olevan nesteen määrä.

mitä korkeampi kiviaines / sementti-suhde, sitä heikompaa betoni on. Kevytbetonissa voiteluun on käytettävissä vähemmän tahnaa kiviaineksen pinta-alaa kohti, minkä vuoksi kiviaineksen liikkuvuus on rajoitettu.

kevytbetoni ei ole ”rikasta”, eli sementin ja veden suhde ja tietenkin kiviaines olisi alhainen.

Laihanbetonin päätarkoitus

laihanbetonin päätehtävä on antaa perustusbetonille yhtenäinen pinta ja estää perustusbetonin suora kosketus maaperästä.

Perustusten alla käytetään laihaa betonia.

se on hyvä antamaan tasainen pohja epätasaisessa tai likaisessa maastossa.

laihassa betonissa on vähemmän sementtiä, minkä vuoksi sitä käytetään lähinnä täytteenä tai perustusten alla, jotta se pysyy suojassa maaperältä.

laihaa betonia käytetään tasopinnan muodostamiseen, johon voidaan sijoittaa pääperustus (lautta, eristetty tai mikä tahansa muu tyyppi).

toinen tarkoitus on pääperustuksen suojaaminen alla olevalta maa-ainekselta, sillä maaperän kosteus tai muut kemikaalit, kuten sulfaatit, voivat hyökätä betonin kimppuun ja heikentää sitä.