Den alsidige Gartner

dronning Victoria beskrev engang kort Joseph som “en almindelig gartnerdreng.”selvom hun senere ikke kunne gøre andet end at give ham anerkendelsen. Et århundrede efter er det ikke kun muligt at se uundgåeligheden af hans fremskridt, men også at anerkende ham som en fantasifuld kunstner, hvis arbejde unikt afspejlede de midt-victorianske år.

han var faktisk af ydmyg oprindelse, søn af en lille landmand. Født i 1801 i Bedfordshire, blev han uddannet på den lokale grammatikskole indtil han var femten år gammel, da han blev placeret under sin ældre bror, en gartner i den nærliggende Battlesden Park. Der lærte han rudimenterne af landskabsarkitektur, og hans første ansvarlige opgave synes at have været opførelsen af søen i 1821.

tre år senere blev han forlovet på arboretet på Chisvick Gardens. Prins Puckler-Muskau, der besøgte Chisvick i 1827, bemærkede med beklagelse, at Vilhelm Kents layout forsvandt før den nye engelske måde at plante “pleasure grounds” med træer og buske i rækker.