secese

dvě souběžné výstavy Haller představené ve Vídni v roce 2014-jedna v galerii Meyer Kainer‘ s Boltenstern-Raum, druhá v Dianě Lambertové-představovaly další soubor děl bez názvu: sérii kreseb přenesených na minerální kompozitní panely, kde vznikly jako ryté čáry plné barev. Přehlídka v Boltenstern-Raum se skládala z obrázků, které umělec nakreslil pravou rukou; levoruké „sirky“ byly k vidění u Diany Lambertové, jejich nepřítomnost z bývalé výstavy byla poznamenána prázdnými mezerami na zdi mezi obrázky.

pro svou první institucionální samostatnou výstavu v Rakousku vytvořila Julia Haller novou sérii grafických prací na minerálních kompozitních deskách, jejichž povrchy zpracovává frézováním, nanášením pigmentů a dalšími technikami. Zájem umělkyně o vytvoření situace, ve které lze umělecká díla vnímat jak jako soběstačná, tak jako vzájemně se doplňující-ve které je zobrazení více než součtem jeho částí-je přizpůsoben prezentaci jejích děl v různých místnostech na secesi. Jemné intervence dále manipulují s návštěvnickým vnímáním místností, ve kterých jsou díla k vidění.

pozvána radou Secese
kurátorka Jeanette Pacher