patent Progress

Jorge L. Contreras

Jorge Contreras

Jorge L. Contreras je docentem na Washington College of Law americké univerzity. Jeho výzkum se zaměřuje především na dopady struktur duševního vlastnictví na šíření a produkci technologických inovací, se zaměřením na základní vědecký výzkum a vývoj technických standardů. Studoval tyto účinky v průmyslových odvětvích od genomiky a bioinformatiky po udržitelné stavební materiály, telekomunikace a počítačové sítě. Profesor Contreras je spolupředsedou Národní konference právníků a vědců (NCLS) a spolupředsedou Výboru pro technickou normalizaci American Bar Association Section of Science & Technology Law. Působí také jako člen poradní rady Národního centra pro rozvoj translační vědy NIH (NCATS) a výboru Národní akademie věd pro správu duševního vlastnictví v procesech stanovujících standardy.

Profesor Contreras je redaktorem příručky patentové politiky technických norem (Aba Publishing: Chicago, 2007) a napsal řadu článků, kapitol knih a příspěvků na blogu týkajících se duševního vlastnictví a vývoje standardů. Před nástupem na fakultu americké univerzity, profesor Contreras byl docentem a úřadujícím ředitelem Programu duševního vlastnictví na Washingtonské univerzitě v St. Louis a partnerem v mezinárodní advokátní kanceláři Wilmer Cutler Pickering Hale a Dorr LLP. Je absolventem Harvard Law School (JD) a Rice University (BA, BSEE).

Follow @contreraslegals