[lobotomie a leukotomie v brazilských psychiatrických léčebnách]

lobotomie a leukotomie byly používány v brazilských mentálních zařízeních od roku 1936 do roku 1956. Také nazývané psycho-operace, byly to operace, které oddělily pravý a levý čelní lalok a před frontální lalok od zbytku mozku, zaměřené na úpravu chování nebo léčení duševních chorob. Technika, kterou vytvořil portugalský neurolog Egas Moniz v roce 1935 a kterou vyvinul Walter Freeman ze Spojených států, dorazila do Brazílie rukama Aloysia Mattose Pimenty, neurologa z nemocnice PsiquiátricoJuquely v São Paulu. Brzy následovalo mnoho lékařů. Tyto postupy byly použity na více než tisíc pacientů zaměřených nejen na výsledky hojení, ale také na technické zlepšení chirurgické techniky, protože předběžné experimenty se zvířaty byly v té době poměrně vzácné. V Brazílii byla tato technika používána až do roku 1956, kdy byla považována za odporující norimberskému Kodexu z roku 1947, jehož cílem bylo zadržet a regulovat lékařské experimenty s lidmi provedené během druhé světové války.