Leukodermie u pacientů s melanomem léčených interferónleukodermou u pacientů s melanomem léčených interferonem

shrnutí

– asociace lézí leukodermie nebo vitiliga u pacientů s melanomem byla často diskutována v lékařské literatuře a příležitostně byla spojena s příznivější prognózou onemocnění. Tyto léze mohou být přítomny před nebo po diagnóze melanomu. Existují také případy leukodermy spojené s léčbou interferonem. Prezentovali jsme 3 pacienty s diagnózou melanomu s gangliovými metastázami léčenými interferonem alfa-2b (IFN-A2B), u kterých se během léčby vyvinuly léze leukodermy nebo leukotriquie. U jednoho z pacientů se před léčbou vyvinula metastáza akromického halo melanomu. Biopsie akromické kůže prokázaly nepřítomnost melanokokové diferenciace. Výskyt akromních lézí u pacientů s melanomem by mohl znamenat selektivní imunitní odpověď proti pigmentovaným buňkám. U našich pacientů se zdá, že existuje časový vztah mezi výskytem akromických lézí a léčbou IFN-A2B, což by mohlo naznačovat, že imunoterapie by stimulovala tuto imunitní odpověď.