Johanka z Navarry

Johanka z Navarry, Francouzská Jeanne de Navarre, (narozena kolem 1370-zemřela 9. července 1437, Havering atte Bowe, Essex, Eng.), manželka Jindřicha IV. a dcera Karla zlého, krále navarrského.

v roce 1386 se Joan oženil s Janem IV. (nebo V), vévodou z Bretaně; měli osm dětí. Jan zemřel v roce 1399 a Johanka byla regentkou svého syna Jana V. (nebo VI) až do roku 1401. Během jeho vyhnanství (1398-99) bydlel budoucí Jindřich IV. s Joanem a vévodou z Bretaně a mezi Jindřichem a Joanem se vyvinuly silné náklonnosti. Po manželově smrti v listopadu 1399 měla Joan v dubnu 1402 zástupný sňatek s Jindřichem; Jindřich se s Joan v roce 1403 vrátil do Anglie a byli formálně oddáni. Angličané nesouhlasili s Jindřichovou francouzskou nevěstou a nedůvěřovali Johaniným zahraničním oblíbencům u Jindřichova dvora. Mnoho Francouzů také nesouhlasilo s manželstvím. Po Jindřichově smrti v roce 1413 získala Joan rentu, ale kvůli aktivní protifrancouzské politice v Anglii byla v roce 1419 obviněna z čarodějnictví, uvězněna a odepřena přístup k příjmům z jejího věna. Byla propuštěna v roce 1422 a zbytek jejího života byl bez problémů.